read

CÁCH VIẾT EMAIL XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH

By Speak UP Vietnam

Sorry is the hardest word – Xin lỗi luôn là câu khó nói nhất, đặc biệt lại còn bằng tiếng Anh nữa chứ. Hôm nay, Speak UP sẽ giúp bạn một số mẹo để viết email xin lỗi tiếng Anh một cách lịch sự và dễ được cảm thông nhất nhé.

Cấu trúc của một lá thư xin lỗi

Đầu tiên, hãy nói lời xin lỗi chân thành

Cố gắng trốn tránh chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn, và khiến người nhận thư cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Nếu lỗi là từ phía bạn hoặc team của bạn, hãy thẳng thắn nói

I’m sorry

I extend our sincerest apology

I apologize for (doing something)

I own you an apology

Đừng thêm chữ “but” ở đằng sau!

Thừa nhận trách nhiệm

Hãy là một người trưởng thành và nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của mình

Miêu tả điều gì đã xảy ra / Tại sao lại có lỗi lầm ấy

Người nhận thư cần biết bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra và bạn đã sai lầm ở đâu. Hãy tập trung vào việc bạn sai như thế nào, đừng cố gắng đổ tại hoàn cảnh hay cho người khác.

Hãy sử dụng các cấu trúc mô tả trong quá khứ tại đây. 

Có kế hoạch sửa chữa lỗi lầm

Hãy để đối phương biết bạn chân thành và mong muốn khắc phục hậu quả bằng cách vạch ra một kế hoạch cụ thể.

Bạn có thể sử dụng thì tương lai, hoặc thì tương lai hoàn thành nếu bạn có một thời gian cụ thể hơn. 

Xin tha thứ

I ask your forgiveness

I hope you’ll forgive me for (doing something)

Mẫu email xin lỗi

Email xin lỗi trong công việc

Email xin lỗi cá nhân

Email xin lỗi chung – bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp

Tags: Tiếng Anh cho người đi làm, Học tiếng Anh, Tự học tiếng Anh, Phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế, Hòa nhập trong môi trường quốc tế